Cari Artikel

Sabtu, Agustus 16, 2008

Berbagai Hadis Pilihan

Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya.
Apabila tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya (ucapan), dan apabila tidak mampu
juga hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah.(HR. Muslim)

Seorang sahabat bertanya,”Ya Rasulullah, yang bagaimanakah orang yang baik itu “
Nabi SAW menjawab, “Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya”.
Dia bertanya lagi,”Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat) ?”Nabi SAW
menjawab, “Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya.”
(HR. Athabrani dan Abu Na'im).

Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa
memperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya ; mengenalnya dan melaksanakan
hak-hak nama itu). (HR. Bukhari).

Ketika Aisyah ra ditanya tentang akhlak Rasulullah saw, maka dia menjawab,
'Akhlaknya adalah Al Qur'an.' (HR. Abu Dawud dan Muslim).

Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak sesat selama
berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah
Rasulullah saw (Al Hadits). (HR. Musim).

Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah dan sebaik-baik
jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruk urusan
agama ialah yang diada-adakan, Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah,
dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka.
(HR. Muslim)

Jauhilah olehmu buruk sangka, maka sesungguhnya buruk sangka itu adalah satu
perkataan yang dusta. Dan janganlah kamu memata-matai orang lain, mendengarkan
keadaan mereka, mencari kesalahan orang lain, saling mendengki, benci-membenci,
dan saling berpaling antara yang satu dengan yang lain. Tetapi jadilah kamu
sebagai hamba Allah yang mencintai persaudaraan.(HR. Muslim)

Permudahlah (segala urusan), jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik,
jangan menyebabkan orang menjauh. (HR. Al-Bukhari)

Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. Tidak
menghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai
tiba keputusan Allah. mereka masih tetap konsisten (mantap) baik dalam sikap
maupun pendiriannya. (HR.Al Bukhari dan Muslim)

Tahukah engkau yang disebut ghibah ? Para sahabat menjawab : Hanya Allah dan
Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi menjawab : Yaitu kamu menyebut-nyebut (keburukan)
dari saudaramu yang ia membencinya jika disebut-sebut.(HR. Muslim)

Rasulullah saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman 'Anak Adam
mendustakan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci
Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun dengan mendustakan Aku adalah
dengan ucapannya bahwa ; 'Allah tidak akan menghidupkan Aku kembali
sebagaimana menciptakan aku pada permulaan'. Ketahuilah bahwa tiada ciptaan
(makhluk) pertama lebih mudah bagi-Ku daripada mengulang ciptaan. Adapun caci
makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, 'Allah mempunyai anak'. Padahal Aku
Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala sesuatu. Aku tiada beranak dan
tiada pula diperanakan dan tidak ada seorangpun setara dengan Aku.'
(HR. Bukhari).

Anak Adam mengganggu Aku, mencaci maki zaman (masa), dan Aku-lah
zaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim.)

Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :'Kebesaran (kesombongan
dan kecongkakan) pakaian-Ku dan keagungan adalah sarung-Ku. Barangsiapa
merampas salah satu (dari keduanya), Aku lempar dia ke neraka (jahanam).'
(HR. Abu Dawud)

Allah 'Azza wa Jalla berfirman (hadits Qudsi) : 'Hai Anak Adam, Aku menyuruhmu
tetapi kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan
Aku menutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku
membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku.'

'Wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan
bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia berpaling dan mengesampingkan,
ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu. Jika kamu berdoa kepada-Ku Aku
kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri
Aku memberimu rizki, dan jika mendatangi-Ku Aku menerimamu, dan bila kamu
bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha
Pengasih.'( HR. Attirmidzi dan al Hakim).

Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba.
(HR. Bukhari dan Muslim).

Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam
yang mereka lewatkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berdzikir
kepada Allah Azza wa jalla. (HR. Adailami)

Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir
bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak.
(HR. Attirmidzi).

Aku menjenguk ke surga, aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang
fakir miskin dan aku menjenguk ke neraka, aku dapati kebanyakan
penghuninya kaum wanita. (HR. Ahmad).

Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang
hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya.
Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses, dan apabila
shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. (H.R. Annasa'i dan Attirmidzi).

Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir
dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai
itu lima kali. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang
dideritanya. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata,
'Ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan
wafatkanlah aku jika kematian baik untukku.' (HR. Bukhari)

Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit.
(HR. Bukhari)

Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yaitu ; orang yang berpuasa
sampai dia berbuka, seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang
dizalimi (teraniaya). Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan
dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah, 'Demi keperkasaan-Ku,
Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera.' (HR. Attirmidzi)

Dua kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbagan dan disukai
oleh (Allah) Arrohman, yaitu kalimat Subhanallah wabi hamdihi,
subhanallahil 'adzim. (Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya, Maha
Suci Allah yang Maha Agung). (HR. Bukhari)

Ada empat perkara, barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya
rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung.
Apabila pegangan teguhnya, 'Laailaha illallah'. Jika memperoleh
kebaikan dia mengucapkan 'Alhamdulillah' dan jika berbuat salah (dosa)
dia mengucapkan 'Astaghfirullah' dan jika ditimpa musibah dia berkata,
'Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun.' (HR. Adailami)

Hendaklah kamu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. kalau tidak, maka Allah akan
menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat diantara kamu, kemudian orang
yang baik-baik diantara kamu berdoa dan tidak dikabulkan (do'a mereka).
(HR. Abuzar)
Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan wahyu padaku untuk saling merendahkan
hati, agar tidak menyombongkan seseorang akan mereka yang lain, dan tidak menindas
seseorang akan mereka yang lainnya.(HR. Muslim)

Jauhilah olehmu duduk-duduk di tepi jalan. Maka berkatalah mereka : Bagi kami
hal ini adalah satu keharusan, karena sesungguhnya disini adalah tempat pertemuan
kami, dan tempat kami berbincang-bincang (diskusi).Nabi bersabda : Jika kamu
menolaknya kecuali untuk tempat pertemuan, maka laksanakanlah hak untuk jalan itu.
Mereka bertanya : Apakah hak-hak untuk jalan itu ? Nabi bersabda :
Tutuplah matamu (dari maksiat), hindarilah dari hal yang menyakitkan orang lain,
jawablah salam, perintahkan yang baik dan cegahlah yang buruk.(HR. Muslim)
Jika kamu bertiga, maka janganlah berbisik (berbicara) berduaan tanpa
mengikut-sertakan mereka yang lain, kecuali berbicaralah dengan mereka yang
lain (bertiga),sebab jika hanya berdua (yang bicara) dapat menyakiti hati orang
yang tidak diajak bicara tsb.(HR. Muslim)

Jauhilah olehmu dari kikir (bakhil), maka sesungguhnya kekikiran itu telah
membinasakan manusia sebelum kamu.(HR. Muslim)

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal
perbuatan tanpa iman. (HR. Atthabrani)

Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami, maka itu
tertolak. (HR. Muslim)

Penjelasan :
Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribadatan.
Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami
tinggalkan adalah shodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari).

Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi.
(HR. Al-Hakim)

Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah.
(HR. Ibnu Haban).

Rasulullah saw bersabda :
'Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji 'PUJIAN' pada hari
kiamat, dibawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang
pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafa'atnya pada hari kiamat
(dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakan pintu surga dan Allah
membukanya untukku dan aku dimasukan-Nya bersama-sama orang-orang yang
beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan aku lah paling mulia dari
kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak).'
(HR. Attirmidzi).

Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang
tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka, dan seorang lagi melakukan
amalan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya
dia tergolong penghuni surga (HR. Bukhari)

Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim).

Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan
yang sedikit. (maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung
makna yang luas dan dalam). (HR. Ahmad).

Kepada Rasulullah saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi
beliau menjawab : 'Aku tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi
sesungguhnya aku diutus sebaga (pembawa) rahmat.' (HR. Bukhari dan Muslim).

Anas ra pembantu rumah tangga Nabi saw berkata, 'Aku membantu rumah
tangga Nabi saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh
'Ah' terhadapku dan belum pernah beliau menegur, 'kenapa kamu lakukan
ini atau kenapa tidak kau lakukan ini'. (HR. Ahmad).

Rasulullah saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak.
Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya.
(artinya ; tidak sejajar dan berjalan dibelakangnya dengan maksud untuk
menghormati beliau). (HR. Bukhari dan Muslim).

Anas ra berkata, 'Rasulullah saw adalah orang yang paling baik, paling
dermawan (murah tangan) dan paling berani.' (HR. Ahmad).

Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya
dan seluruh manusia. (HR. Bukhari).

Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia,
nabi (penyeru) taubat dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim).

Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat
kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim).
Penjelasan :
Maksudnya, Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an,
maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tetapi barangsiapa yang tidak
beriman kepada Al Qur'an, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan
derajatnya.

Apabila seseorang ingin berdialog dengan Robbnya, maka hendaklah dia
membaca Al Qur'an. (HR. Adailami dan Al Baihaqi).

Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia
lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia
mendapat dua pahala. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya.
(HR. Bukhari).

Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an, maka baginya satu pahala,
dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (HR. Attirmidzi).

Janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang
menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai satu cupak
(sekitar 6 ons) atau separonya dari yang mereka infakkan. (Mashobih Assunnah).
Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah
satunya dia mendapat petunjuk jalan. (HR. Ad daarami).

Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama,
kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan,
sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari
serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu. (HR. Bukhari).

Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan
keduniaan mereka, kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara
yang lebih membahayakan mereka. (HR. Ahmad).

Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah Azza wajalla turun
ke langit bumi dan berfirman :
'Adakah orang yang berdoa kepadaKu akan kukabulkan ? Adakah orang
yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa-dosanya ? Adakah
orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberi rezeki ? Adakah orang
yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi
kesulitan-kesulitannya ?' Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu
fajar (subuh). (HR. Ahmad)

Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya adalah ketika ia bersujud,
maka perbanyaklah do'a (saat bersujud). (H.R. Muslim).

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Thanks , I have juѕt been sеaгching foг info аbout thіs topic for a long time anԁ yours іs the greatest I havе
ԁiѕcovered so far. Вut, what in гegardѕ to thе concluѕion?

Are you positіve about the sourсe?


Feel free to νiѕit mу blog post hcg extreme

Posting Komentar

silakan komentarnya..
kalo gak punya blog, pilihnya name/url.. urlnya kosongin aja.. okey.. thx a lot